قطار باری چین در راه تهران است
خرداد: معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ظهر دیروز دومین قطار باری چین با 41 کانتینر 40 فوتی از منطقه «اینچه ئون» به طرف تهران حرکت کرد.
 
به گزارش خرداد از ایرنا ابراهیم محمدی یادآوری کرد: این قطار در سال 2010 میلادی به شکل آزمایشی برای تعیین مدت زمان سیر راه اندازی شده بود.
 
محمدی گفت: این قطار حداکثر در 10 روز به مرز اینچه برون رسیده و از این مرز وارد خاک ایران می شود.
 
وی افزود: پس از ماه ها گفت و گو با طرف های ترکمنستان، قزاقستان و چین، برای نخستین بار درباره نرخ حمل واحد کانتینر در راهگذر چین به ایران توافق شد.
 
«براساس توافق چهارجانبه چین، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران این قطار ه روز یک هزار کیلومتر در خاک چین، یک هزار کیلومتر در خاک قزاقستان، 700 کیلومتر در خاک ترکمنستان و 700 کیلومتر در خاک ایران سیر می کند».
 
به گفته وی، این قطار در آغاز به شکل ماهانه سیر دارد تا در ادامه بتواند راهگذر چین را به ایران و مسیر ترانزیتی چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران را به بندرشهید رجایی در خلیج فارس متصل کند.
 
این قطار 13 روز دیگر وارد ایستگاه راه آهن تهران می شود.
 
امروزه توسعه راه‌آهن یکی از اولویت های مهم اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و با توجه به سرعت بالای توسعه حمل و نقل ریلی در منطقه خاورمیانه راه آهن ایران می‌تواند با توسعه شبکه ریلی خود از 11 هزار به 25 هزار کیلومتر نقش مرکز منطقه خاورمیانه را ایفا کند.