آمریکا مانع صدور بیانیه آثار منفی تحریم بر کمک‌های بشردوستانه شد
خرداد: هیات آمریکایی در سی و سومین‌ کنفرانس‌ بین المللی‌ صلیب‌ سرخ و هلال احمر، مانع تصویب بند پیشنهادی‌ ایران راجع به آثار منفی تحریم‌ها بر ارائه کمک‌های بشردوستانه به انسان‌های متاثر از بلایای طبیعی‌ شد.

به گزارش اداره‌ کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، در جریان برگزاری‌ سی و سومین‌ کنفرانس‌ بین المللی‌ صلیب‌ سرخ و هلال احمر، هیات آمریکایی به همراه هیات‌های کانادا و انگلیس با تصویب بند پیشنهادی‌ کشورمان‌ راجع به آثار منفی تحریم‌ها بر ارائه کمک‌های بشردوستانه به انسان های متاثر از بلایای طبیعی‌ مخالفت کرد.

به گفته اسماعیل بقایی هامانه، سفیر و رئیس هیات ایران در این کنفرانس، در واکنش به این اقدام هیات آمریکایی گفت: مخالفت علنی امریکا با ابراز نگرانی کنفرانس راجع به آثار منفی تحریم‌ها بر امور بشر دوستانه، به روشنی دروغ بودن ادعاهای این کشور مبنی بر مستثنی بودن موضوعات بشردوستانه از شمول تحریم‌ها را ثابت کرد. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از کشورها از ایده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده بودند

بقایی هامانه تاکید کرد: تحریم های یکجانبه آمریکا ناقص اصول بنیادین بشر دوستانه و حقوق بشر است.

سی و سومین کنفرانس بین المللی‌صلیب‌سرخ و هلال احمر در هفته جاری، با حضور نمایندگان دولت ها، نهضت‌های ملی‌ صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان مردم نهاد در ژنو برگزار شد. تبعات منفی تحریم بر کارکرد مستقلانه و انسان‌دوستانه نهادهای بشردوستانه از جمله مواردی بود که صریحا در سخنان مقام‌های فدراسیون بین المللی صلیب سرخ از جمله رییس کمیسیون جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به آن تاکید شده است.