بعد از دو ماه؛
چه خبر از پلیس نماهای جنجالی ناآرامی‌ها؛ بالاخره دستگیر شدند؟

عصر ایران نوشت: اخیراً نیروی انتظامی با اجازه مقام قضایی، تصویر بدون پوشش متهمی را منتشر کرده که با پوشیدن لباس پلیس، در شهرستان فردیس کردج از مردم اخاذی می کرده است. او البته هم اکنون دستگیر شده و به اقدامات غیرقانونی خود اعتراف کرده است و دلیل انتشار عکس نیز این است که اگر مالباختگان دیگری وجود دارند، با شناسایی او به اداره آگاهی بروند و شکایت شان را تسلیم کنند.

این اقدام از دو جهت مثبت است: اول این که این شخص با پوشیدن لباس پلیس و اخاذی از مردم به حیثیت آن لطمه زده و باید پلیس اعاده حیثیت کند و دوم این که به مردمی که آسیب دیده اند امکان پیگیری حقوق از دست رفته شان را می دهد.

لذا با تقدیر از این اقدام پلیس و دستگاه قضایی، موضوعی را مطرح می کنیم که مربوط است به ناآرامی های اخیر و صحنه هایی که افرادی با لباس پلیس به مردم فحاشی می کردند و آنها را کتک و به اموال شان آسیب می زدند.

بعد از انتشار گسترده این ویدئوها ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و فراجا اعلام کردند که این افراد "پلیس نما" هستند و با پوشیدن لباس پلیس و ارتکاب اقدامات مجرمانه سعی در تحریک مردم و تخریب پلیس داشته اند.

پلیس نمای فردیس دستگیر شد ؛ چه خبر از پلیس نماهای حوادث اخیر ؟!
حتی تصویر واضحی نیز از دو تن از این افراد در رسانه های داخلی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا منتشر شد و روزنامه همشهری نیز با درج آن در صفحه اول خود، دلایل پلیس برای اثبات پلیس نما بودن آنان را منتشر کرد.

پلیس نمای فردیس دستگیر شد ؛ چه خبر از پلیس نماهای حوادث اخیر ؟!

اینک نزدیک به دو ماه از آن تاریخ می گذرد و هنوز خبری از شناسایی و دستگیری این افراد که فراجا تاکید دارند پلیس نما هستند، منتشر نشده است.

لذا به همان دو دلیل پیش گفته یعنی اعاده حیثیت از پلیس و دادن امکان به مردم برای پیگیری خسارات جسمانی و مادی و معنوی، انتطار جدی می رود این افراد که در فیلم منتشره، با لباس پلیس، چنان فحش های ناموسی رکیکی می دهند که حتی یکی شان هم قابل نوشتن نیست، شناسایی و به مردم معرفی شوند تا آسیب دیدگان جهت طرح شکایت مراجعه کنند و این اتهام که پلیس مرتکب چنان کارهای زشت و ناموجهی شده، از چهره فراجا پاک شود و این پلیس نماها هم بروند پیش همان پلیس نمایی که در فردیس اخاذی می کرد.