نوآوری شبکه ۳؛ مجریان تلویزیون لباس سپاه پوشیدند |فیلم

پس از قرار گرفتن نام سپاه در بین گروه‌های تروریستی توسط پارلمان اروپا، مجریان تلویزیون در حمایت از سپاه با لباس فرم این سازمان روی آنتن زنده حاضر شدند.

{$sepehr_media_165262_600_300}