چه کسانی مشمول عفو گسترده رهبری نمی‌شوند؟

عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، از شرایط کسانی است که مشمول عفو گسترده نمی‌شوند. منبع: شبکه دانشجو

{$sepehr_media_166073_600_300}