تصاویری از اقدام جدید دولت برای مقابله با گرانی را می‌بینید!

رسانه‌های نزدیک به دولت با انتشار تصاویری از حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت سیزدهم به صورت میدانی به سه فروشگاه زنجیره‌ای در تهران خبر دادند. بر مبنای این گزارش‌ها، مخبر از غرفه‌های مختلف مواد غذایی بازدید کرده و در مورد قیمت اجناس با فروشندگان و خریداران گفت‌وگو کرده است.

تصاویری از اقدام جدید دولت برای مقابله با گرانی!

تصاویری از اقدام جدید دولت برای مقابله با گرانی!

تصاویری از اقدام جدید دولت برای مقابله با گرانی!

تصاویری از اقدام جدید دولت برای مقابله با گرانی!

تصاویری از اقدام جدید دولت برای مقابله با گرانی!

تصاویری از اقدام جدید دولت برای مقابله با گرانی!