فیلمی از شدت تخریب هتل محل اسکان ورزشکاران ایرانی در ترکیه

برخی از ورزشکاران ایرانی حاضر در ترکیه در تماس با ایران، خبر از سلامت خود دادند اما تا کنون خبری از سه فوتبالیست قطع عضو ایران در شهر مالاتیا نشده است. منبع: ایرنا

{$sepehr_media_166321_600_300}