بیمارستان غول‌پیکر متحرک ترکیه در کنار ساحل لنگر انداخت |فیلم

بیمارستانی با ظرفیت ۵۰۰ نفر برای زلزله زدگان در TCG Sancaktar که در اسکندرون لنگر انداخته ایجاد شد. TRT News کشتی را که شامل واحد اورژانس و سالن های عمل نیز می شود، ضبط کرد.

{$sepehr_media_166378_600_300}