یک زن بعد از یکهفته زنده از زیر آوار زلزله مهیب ترکیه بیرون آمد! |فیلم

امدادگران در شهر «انطاکیه» ترکیه یک زن را با گذشت ۱۷۷ ساعت از زلزله، زنده از زیر آوار نجات دادند. منبع: چندثانیه

{$sepehr_media_166604_600_300}