شیوه جالب دورهمی حسن روحانی و رفقایش! |تصویر

حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران دیروز در ادامه جلسات دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد.

تصاویری از دورهمی روحانی با چهره‌های سیاسی