عکسی دیدنی از صف‌آرایی هیات ابراهیم رئیسی در مقابل چینی‌ها!

ایرنا، خبرگزاری دولت، عکس‌هایی از دیدار رئیسی و هیات همراه او با مقامات و دیپلمات های چینی منتشر کرده که گویایبرتری عددی چشمگیر نفرات هیات ایرانی در قیاس با هیات مذاکره کننده کشور میزبان است.

عکس‌های دیدنی از «برتری عددی» هیات همراه رئیسی در «سرزمین اژدها» / محاصره دیپلمات‌های چینی از سوی همتایان ایرانی در پکن

عکس‌های دیدنی از «برتری عددی» هیات همراه رئیسی در «سرزمین اژدها» / محاصره دیپلمات‌های چینی از سوی همتایان ایرانی در پکن