فیلم کامل شلیک اولین موشک کروز ایرانی تا اصابت به هدف را ببینید

لحظه شلیک موشک کروز پاوه و اصابت به هدف را می‌بینید.

{$sepehr_media_167391_600_300}