فیلمی از روایت دانش‌آموزان دختر پردیس پس از حادثه مسمومیت

ویدیویی از ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان پردیس از زبان خودشان را ببینید و بشنوید. منبع: فارس

{$sepehr_media_167680_600_300}