نظر اورژانس تهران درباره حال دانش‌آموزان تهرانسر پس از مسمومیت

شرق نوشت: رئیس اورژانس تهران گفت: پس از اطلاع از موضوع با قید فوریت تعدادی از نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و اکنون حال دانش‌آموزان در وضعیت پایدار است.

رئیس اورژانس تهران از پایداری وضعیت جسمی دانش آموزان تهرانسر خبر داد.

یحیی صالح طبری رئیس اورژانس تهران درخصوص آخرین وضعیت دانش آموزان تهرانسر گفت: وضعیت دانش آموزان در حالت پایدار قرار دارد و تعدادی که منتقل شدند در وضعیت مطلوبی هستند.

وی گفت: پس از اطلاع از موضوع با قید فوریت تعدادی از نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و در حال حاضر حال دانش آموزان در وضعیت پایدار است.

در ادامه ماجرای مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان، صبح امروز تعدادی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه‌ای در تهرانسر دچار مسمومیت شدند.

روز گذشته ۳۸ نفر از دانش آموزان مدرسه خیام شهرستان پردیس دچار مسمومیت شدند که پس از انتقال به بیمارستان و پایداری وضعیت جسمی، مرخص شدند.