حمله شدیدالحن نماینده مجلس به «لباس شخصی» بازداشت‌شده! |تصویر

اینجا جنگل نیست مردم ایران دارای حقوقی شهروندی هستند افسار این وحشی را چه کسی رها کرده!؟

جلال رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس نوشت :

تکلیف این فرد و این رفتار باید از سوی مسئولان قضایی؛ امنیتی و انتظامی در اسرع مشخص شود و الا علیه هر مسئول اجرایی که مقصر باشد یا کوتاهی نماید در مجلس اقدام می کنیم اینجا جنگل نیست مردم ایران دارای حقوقی شهروندی هستند افسار این وحشی را چه کسی رها کرده!؟

«افسار این «وحشی» را چه کسی رها کرده؟» / انتقاد شدید نماینده مجلس از لباس شخصی بازداشت‌شده /