مدل جدید و عجیب صداوسیما برای جذب مخاطب تلویزیونی! |تصویر

تبلیغ برخی از سریال‌های تلویزیونی روی بیلبورد‌ها واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. عده‌ای آن را نشان‌دهنده فقر مخاطب و تلاش برای ترغیب دیده‌شدن این برنامه‌ها در صداوسیما می‌دانند.

اقدام عجیب صداوسیما برای جذب مخاطب