تصویری از تتو با عنوان عجیب بر گلوی سارق تهرانی را ببینید

تصویری از تتوی عجیب یک سارق در حاشیه طرح جمع آوری و برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین محلات تهران را منتشر شده است. او تتو کرده است که «بگین گارد بیاد»!

عکسی از تتوی عجیب بر تن سارق تهرانی