پلاکارد «زن، زندگی، آزادی» زیر پای معاون حراست دانشگاه در حضور دختران! |تصویر

بامداد نو نوشت: معاون حراست دانشگاه علامه طباطبایی پس از تجمع دانشجویان، پلاکارد حاوی شعار «زن، زندگی، آزادی» را زیر پا می‌گذارد.

پلاکارد «زن، زندگی، آزادی» زیر پای معاون حراست دانشگاه علامه طباطبایی + عکس