تصویری از مدل جدید شعارنویسی بر دیوار سفارتخانه‌ای در تهران!

تصویری جدید از شعارنویسی، روی دیوار سفارت انگلیس در تهران در شبکه‌های اجتماعی، فرگیر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

عکس پربازدید از «شعارنویسی» روی دیوار سفارت انگلیس در تهران را ببینید:

عکس فراگیر از دیوار سفارت انگلیس در تهران