فیلمی از جمله و پیشبینی جنجالی جو بایدن

بایدن گفت: در آن زمان من کاندیدای ریاست جمهوری بودم، اما احتمالاً همه شما به یاد دارید که من یک نبرد بزرگ با رئیس جمهور سابق و احتمالاً رئیس جمهور آینده داشتم.

{$sepehr_media_168323_600_300}