وضعیت افغانستان تحت سلطه طالبان؛ ‏به رگبار بستن رئیس آبرسانی! |فیلم

در ویدیو رئیس آبرسانی طالبان برای ولایت هرات در روز روشن در حالی هدف قرار می گیرد که فرد دیگر در حال فیلمبرداری است.

{$sepehr_media_168377_600_300}