استوری خبرساز اهورامزدایی هادی چوپان |تصویر

هادی چوپان، قهرمان ایرانی، که به تازگی فاتح رقابت‌های مهم مسترالمپیا شده اخیرا با داستان چهارشنبه سوری واکنش نشان داده است. او در این استوری متفاوت که از زرتشت و اهورامزدا نام برده است، این روز را تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای ایرانیان سراسر دنیا کرده است.

(عکس)  استوری جدید هادی چوپان با نام بردن از زرتشت و اهورامزدا