سپیده قلیان از زندان آزاد شد

سپیده قلیان فعال مدنی از زندان آزاد شد.

سپیده قلیان در یک پست در اینستاگرامی نوشت: بعد از چهار سال و هفت ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم.