سرقت موبایل به راحتی آب خوردن توسط دو موتورسوار! | فیلم

یک موتور سوار به راحتی موبایل فردی را که در کنار خیابان در حال صحبت با موبایل بود را به سرقت برد.

{$sepehr_media_168595_600_300}