کنایه معنادار فردوسی‌پور به مدیران شبکه سوم و صداوسیما | گزارشی از جنجال حذف مجری مشهور BBC | فیلم

روایت معنادار عادل فردوسی‌پور از همبستگی تاریخی برای بازگشت یک مجری ورزشی را در این ویدیو ببینید؛ جایی که می‌گوید «اعتبار برنامه به مجری آن است نه شبکه»! منبع: 360

{$sepehr_media_168654_600_300}