شیوه اعتراضی در جوامع غربی؛ مجسمه مکرون را به آتش کشیدند! |فیلم

در پی اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی دولت مکرون مردم به خیابان رفته و مجسمه مکرون را به آتش کشیدند. منبع: دانشجو

{$sepehr_media_168693_600_300}