تزریق بالای پول در بازار شبانه در آخرین روزهای سال

اقتصادنیوز نوشت: در بازار شبانه بانک های دارای کسری می توانند از بانک های دارای مازاد قرض پول کنند. در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان میدهد در این مقطع تزریق پول در بازار شبانه به مرحله بالایی رسیده و برابر با ۵۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

باوجود کاهش تزریق پول در بازار باز اما سطح بسط نقدینگی در بازار شبانه مسیری صعودی داشته و به رکورد بالایی رسیده است. بانک مرکزی که در ابتدا سعی داشت با افزایش نرخ سود در بازار باز روند استقراض بانک ها را کاهش دهد اکنون در بازار شبانه آخر سال، دومین رکورد تزریق خود در تاریخ این بازار را رقم زده است.

بانک مرکزی در دو بازار نقدینگی بانک ها را بهبود می بخشد. بانک هایی که دارای کسری هستند می توانند با استقرض از بانک مرکزی در دو بازار نیازهای خود را مرتفع سازند. بازار باز ماهیتی میان مدت داشته و بازار بین بانکی نیز سررسیدی کوتاه مدت دارد. در هفته های اخیر استقراض بانک ها در بازار باز به رکوردهای بالایی رسید. تزریق پول در این بازار مرز ۱۳۰ همت را لمس کرد که به باور برخی می توانست اثری تورمی در بر داشته باشد. در همین راستا بانک مرکزی نرخ سود در این معاملات را بالا برده و از این طریق سعی کرد تا قرض نقدینگی بانک ها را تقلیل دهد. این عمل موجب شد تا تزریق پول در بازار باز با کاهشی ۵۰ همتی در هفته های پایانی سال مواجه شود.

این درحالی است که در بازار شبانه همچنان روند تزریق پول در نهادهای مالی بالا بوده و به سطوح بالایی رسیده است. در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان می دهند دراین مقطع تزریق پول در بازار بین بانکی با ثبت رکورد ۷۴ همت در هفته سوم اسفند به کانال ۵۷ همت در هفته پایان سال تقلیل پیدا کرده که همچنان میزان بالایی به شمار می رود.


روند تزریق پول در بازار باز مسیری نزولی را در پیش گرفته و در آخرین هفته سال در مرز ۸۰ همت قرار گرفت. این در حالی است که در بازار شبانه همچنان وضعیت تزریق پول صعودی بوده است.

در هفته منتهی به ۲۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آخرین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و طی آن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری شده که معادل با تزریق همین مقدار پول از سوی بانک مرکزی در بانک ها بوده است.

در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان می دهد سطح تزریق پول به سطح بالایی رسیده بود که در این هفته ها مسیر نزولی داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این رویداد رشد نرخ سود در بازاز باز بوده که از طریق آن استقراض بانک ها پایین تر آمد.

در هفته منتهی به ۲۲ اسفند ماه سال جاری نرخ سود بازار باز برابر با ۲۳ درصد بوده و از هفته قبل خود حدودا ۰.۶ واحد درصد کمتر شد. با وجود این کاهش اما نرخ سود در بازار باز همچنان در بالاترین سطح خود در تمام مدت برگزاری این بازار قرار داشته است.

افت تزریق پول در بازار باز در حالی رقم خورد که تزریق در بازار شبانه همچنان وضعیتی صعودی داشته است.

در بازار شبانه بانک های دارای کسری می توانند از بانک های دارای مازاد قرض پول کنند. در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان میدهد در این مقطع تزریق پول در بازار شبانه به مرحله بالایی رسیده و برابر با ۵۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. برخی این اقدام بانک مرکزی را در راستای حبس نرخ سود بین بانکی در مرز ۲۴ درصد دانسته و ناشی از کسری پایدار بدهی بانک ها می دانند.