کنایه همتی به رئیسی: مگر قرار نبود ۳ روزه مشکل بورس حل شود؟

معترضان  دیروز و متولیان امروز چرا در خصوص وضعیت نگران کننده بورس  سکوت کرده اید؟

همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در توئیتی با هشتگ حافظه تاریخی نوشت:

‏معترضان و مدعیان دیروز و متولیان امروز! چرا این روزها در خصوص وضعیت نگران کننده ‎بورس سکوت کرده اید؟

مگر قرار نبود بورس اولویت اول شما باشد و حتی،سه روزه مشکل آن را رفع کنید؟!

آیا وضعیت بورس چیزی جز نتیجه سیاستها،تصمیمات و نگرش دولت در مورد بورس می باشد؟!


همتی: مگر قرار نبود سه روزه مشکل بورس را حل کنید؟