عکسی دیگر از ورود مهاجم تروریست به حرم شاهچراغ منتشر شد

 صداوسیما عکسی دیگر از ورود تروریست داعشی به حرم شاهچراغ را منتشر کرد .

عکسی دیگر از ورود تروریست داعشی به حرم شاهچراغ