رستوران فوتبالیست معروف باز هم پلمب شد

رستوران فوتبالیست معروف برای بار دوم پلمب شد.

به گزارش خبرآنلاین، صفحه اینستاگرام رستوران کریم باقری از پلمب دوباره این رستوران به دلیل عدم رعایت حجاب خبر داد.

رستوران فوتبالیست معروف باز هم پلمب شد