امیرعبداللهیان: آمریکا از چندگانگی برخورد کردن خارج شود | به برجام بازگردیم | فیلم

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه گفت: با توجه به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در هفته گذشته، ما فکر می‌کنیم اگر طرف آمریکایی از برخورد چندگانه خود خارج شود و نیت و اراده واقعی خود را نشان دهد، دستیابی به یک توافق برای بازگشت همه طرف‌ها به برجام و لغو تحریم‌های ایران دور از دسترس نیست. منبع: چندثانیه

{$sepehr_media_181023_600_300}