دانشگاهی در تهران به یک وسیله خاص برای حمل و نقل مجهز شد | فیلم

تردد دانشجویان علوم و تحقیقات با تله کابین مهیا شد. این تله کابین از رو به روی دانشکده انسانی تا رو به روی دانشکده فنی (بلندترین بخش سایت دانشگاه علوم و تحقیقات ) ادامه دارد و برای اساتید و دانشجویان، این امکان را فراهم می کند تا در کوتاه ترین زمان بتوانند مسیر را طی کنند./رکنا

{$sepehr_media_181888_600_300}