روایت تلخ مقام ارشد حکومت از افزایش وحشتناک موج مهاجرت را ببینید

قائم مقام فرهنگستان علوم در برنامه حضور در رابطه با آمار وحشتناک مهاجرت گفت: شما بروید در مراکزی که مدارک را ترجمه می‌کنند، ببینید برای ترجمه چقدر باید در صف انتظار بمانید؟ وقت یک ماهه می‌دهند/ جماران

{$sepehr_media_182531_600_300}