فیلم رجزخوانی عربی باجناق مهران غفوریان در تجمع عاشقان مبارزه با اسرائیل

جمعی در استان تهران در میدان فلسطین برای محکومیت جنایات اسراییل و حمایت از مردم فلسطین و غزه و پیوستن به حمایت جهانی مسلمانان کشورهای اسلامی تجمع کردند. در این میان مهدی رسولی با زبان عربی شروع به رجزخوانی کرد.

{$sepehr_media_182536_600_300}