اولین تصویر از دو زن امریکایی آزاد شده توسط نیروهای حماس

ساعتی بعد از آزادی دو اسیر آمریکایی توسط حماس عکسی از این دو نفر در حالی که یک مقام رژیم صهیونیستی دست در دست آن ها قرار داده منتشر شد.

این دو اسیر آمریکایی مادر و دختر بودند.

ببینید | دو اسیر آزاد شده دست در دست صهیونیست ها