تصویری که از سردر دانشگاه شریف در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد

اطلاعات آنلاین نوشت: سردر دانشگاه شریف به دلیل حمله به غزه تغییر کرد.

تغییر سردر دانشگاه صنعتی شریف بخاطر جنگ در نوار غزه از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی دور نماند.

سر در دانشگاه شریف تغییر کرد/ عکس