اقدام یک میلیاردر؛ به باد دادن یک میلیون دلار پول نقد از آسمان! | فیلم

در پی شکست شرکت کنندگان در حل یک معما توسط میلیاردر اهل چک، وی مبلغ جایزه را بی شرکت کنندگان در چالش مذکور پخش کرد.

به گزارش ایسنا، کامیل بارتوشک، میلیاردر اهل جمهوری چک، معمایی را طراحی کرده بود که برنده حل آن، یک میلیون دلار به عنوان پاداش دریافت می‌کرد. اما پس از شکست همه شرکت‌کنندگان، تمام این پول را بین کسانی‌که در این چالش شرکت کرده بودند، به باد داد.