۲ تصمیم خطرناک برای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی

روزنامه جمهوری اسلامی از تضعیف دستگاه دیپلماسی انتقاد کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون صرفا جهت اطلاع امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۲ نوشت؛

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید: ما در کشور چیزی به نام «برنامه» نداریم! جلیل رحیمی جهان‌آبادی با تاکید بر اینکه برنامه‌های طرح شده برای دستگاه دیپلماسی امکانات و بودجه ندارد، گفت: طی برنامه هفتم سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات و چندین دستگاه دیگر را از هماهنگی با دستگاه دیپلماسی معاف کردیم.

اگر فردا در خارج از کشور مشکلی برای وزارت اطلاعات پیش بیاید چه کسی باید از مامور وزارت اطلاعات دفاع کند؟ چه کسی باید آن مامور را به داخل منتقل کند و وارد لیست تبادل کند؟ اگر سازمان انرژی اتمی ما را در حوزه منافع ملی با کشوری دچار مشکل کند چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وزیر امور خارجه در کجای کار است؟ به نظر من این کارها باعث تضعیف دستگاه دیپلماسی است. دستگاه دیپلماسی ما واقعاً مظلوم است.