وضعیت کمپ 200 هزار نفره مهاجران افغانستانی اخراج شده! | تصویر

ایرنا نوشت: منطقه مرزی تورخم در مرز پاکستان و افغانستان میزبان پناهجویانی است که ظرف روزهای گدشته از پاکستان اخراج شده‌اند.

از تاریخ ۲۵ مهر سال جاری تاکنون، تنها از مسیر تورخم ۳۵ هزار خانواده که تعداد افرادشان حدود۲۰۰ هزار نفر می‌شود، به افغانستان بازگشته‌اند.

اخراج پناهجویان غیرقانونی از سوی پاکستان در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین دو همسایه در حال افزایش است.

تصاویر جالی از کمپ مهاجران افغانستانی/ عکس

تصاویر جالی از کمپ مهاجران افغانستانی/ عکس

تصاویر جالی از کمپ مهاجران افغانستانی/ عکس

تصاویر جالی از کمپ مهاجران افغانستانی/ عکس

تصاویر جالی از کمپ مهاجران افغانستانی/ عکس