دیوار یک ساندویچی در تهران سوژه کاربران فضای مجازی شد | تصویر

 تصویری از یک ساندویچی در تهران در فضای مجازی پربازدید شد.

عکس چهره‌های معروف قدیمی و دوست داشتنی روی دیوار این ساندویچی مورد تحسین کاربران قرار گرفت.

تصویری از دیوار یک ساندویچی در تهران که قلب شما را چنگ می‌زند

تصویری از دیوار یک ساندویچی در تهران که قلب شما را چنگ می‌زند