توضیحات قوه قضاییه درمورد یک سوئدی زندانی | اتهامش چیست؟

ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جاسوس سوئدی تشکیل شده و در خصوص اتهامات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است. این متهم از سال گذشته در بازداشت موقت بوده و پرونده این متهم درحال رسیدگی است. منبع: مهر

{$sepehr_media_185433_600_300}