پرواز جنگنده‌های ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در یک قاب

تصویری از رزمایش IndusShield-2023 که شامل جنگنده‌های مختلف نیرو هوایی کشور های شرکت کننده است اخیرا درشبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این رزمایش کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در آن شرکت می‌کنند.

پرواز جنگنده‌های ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در آسمان/ عکس

بنابر تصوری که در بالا آورده شده‌است؛ پایین ترین جنگنده، جنگنده F-16 نیروی هوایی پاکستان lست و پس از آن به ترتیب جنگنده F-15 نیروی هوایی عربستان، جنگنده J-10 نیروی هوایی پاکستان، جنگنده F-16 نیروی هوایی ترکیه، جنگنده JF-17 نیروی هوایی پاکستان وجنگنده J-7 نیروی هوایی پاکستان قرار دارند.