تصاویری از مراسم سالگرد سردار سلیمانی ساعاتی قبل از انفجار