برخی فسادشان بارز است اما یکباره تایید صلاحیت می گیرند!

علی جنتی، وزیر دولت روحانی گفت: کاندیداهای زیادی وجود دارد که فسادشان بارز است ولی تایید صلاحیت شده و وارد مجلس شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی جنتی در بخشی از یک گفتگوی تلویزیونی درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان گفت: در پرونده کاندیداهایی که برای اعضای شورای نگهبان می آورند در یک مجموعه اتهاماتی به فردی وارد شده است، خودشان که نمی توانند شخصا دنبال کنند، این آشی که در جای دیگر پخته است و به شورای نگهبان آوردند، شورای نگهبان هم می گوید با این اتهامات شخص حتما باید رد صلاحیت شود، عکس این قضیه نیز هست و موارد بسیار زیادی را می شناسم و کسانی را می شناسم که فسادشان بارز است ولی تایید صلاحیت شده و وارد مجلس شدند. بنده صحبت کردم که این آقا با این فسادهای بارز و روشن که یکی یکی برایشان شمردم، چگونه تایید صلاحیت شدند؟ گفتند که در داخل پرونده شان چنین مواردی نبود.

وی ادامه داد: در جناح بندی های سیاسی خود، عده ای را که مشکلات زیادی هم دارند ولی ما تشخیص می دهیم که به مجلس روند و اگر چیزی در پرونده شان باشد حذف می شود تا پرونده شان پاک باشد.