فیلمی از تصادف شدید شبانه دختر و پسران در بزرگراه مدرس!

ساعت ۲۲ و ۱۶ دقیقه دیشب ۱۶ دی ماه تصادف وحشتناک پراید با گاردریل میانی بزرگراه مدرس باعث ساعت ها ترافیک در این محدوده از خیابان های تهران شد.

{$sepehr_media_186202_600_300}