استوری دختر جنجال‌ برانگیز جامعه ایران درباره حکم شلاق | تصویر

 اخیرا تصویری از شلاق خوردن رویا حشمتی متنشر شده بود که او در استوری خود، مسئولیت تصاویر را برعهده نگرفت و آن را کذب خواند.

استوری رویا حشمتی درباره برخی شایعات