فیلمی از وضعیت بد و ناراحت کننده «دریاچه ارومیه» که جنجالی شد

چیکو امینی، فعال محیط زیست در واکنش به آغاز مالچ پاشی در بخشی هایی از « دریاچه ارومیه »  گفت: در بخشی از دریاچه ارومیه که سمت شهرستان نقده است و امیدی به احیاء آن نیست در راستای اقدامات پیشگیرانه مالچ پاشی شده، برخاستن  غبار و نمک باقیمانده در دریاچه عامل بیماری های خطرناکی برای اهالی منطقه می تواند باشد که به این واسطه کنترل می شود و به این معنا نیست که امیدی به احیای دریاچه نیست.

{$sepehr_media_186275_600_300}