لحظه تلخ رفتار و سقوط خدمتکار یک زنِ عرب در کویت! | فیلم

زن اتیوپیایی که‌بعنوان خدمتکار در خانه‌ یک زن کویتی کار میکرد، در حال سقوط از پنجره بود اما صاحبخانه با آرامش و در حالت خنده از او فلیم گرفت! لحظه تکان‌دهنده اصلی اینجا بود که بعد از سقوط این زن، صاحبخانه به تمسخر گفت «برگرد»! این زن با انتشار این ویدیو در فضای مجازی، به دام پلیس افتاد و محاکمه شد. /viral vids

{$sepehr_media_187195_600_300}