روحانی اصلاح‌طلب: نمی‌توان کشور را با فاکتور و تبلیغات و تصورات اداره کرد

احمد مازنی گفت: کشور را با فاکتور صوری، تبلیغات و تصورات نمی‌توان اداره کرد. هرکس هم خلاف تبلیغات رسمی سخن گفت، دادگاهی و برخورد و زندانی شود.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم گفت‌وگوی احمد مازنی را در ادامه می‌خوانید:

  • کشور را با فاکتور صوری، تبلیغات و تصورات نمی‌توان اداره کرد. هرکس هم خلاف تبلیغات رسمی سخن گفت، دادگاهی و برخورد و زندانی شود.
  • چهره‌هایی مانند شهید مطهری معتقد بودند بگذارید مردم انتخاب‌های خود را داشته باشند، حتی اگر انتخاب آن‌ها به اشتباه و غلط باشد. این روند تجربه‌اندوزی مردم را ارتقا می‌دهد و کیفیت انتخابات آن‌ها را بالا می‌برد.
  • برداشت من این است که روح حاکم بر قانون اساسی این است که منتخبان خبرگان باید از حوزه‌های تخصصی مختلف شوند.
  • در اصول قانونی مربوط به خبرگان تصریح نشده که خبرگان منتخب ملت باید تنها فق‌های دینی باشند. هرچند قید رهبر باید فقیه باشد، اما درباره خبرگانی که رهبری را انتخاب می‌کنند، قید «فقیه» ذکر نشده است.
  • می‌توان تفاوت‌های اساسی در ترکیب خبرگان ایجاد کرد و عالمان علوم دیگر را نیز صاحب صلاحیت برای ورود به مجلس خبرگان در‌نظر بگیرند.