گروسی: ایران سرعت تولید اورانیوم ۶۰ درصدی را کم کرد

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس اتمی در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز در روز پنجشنبه گفته ایران کماکان در حال افزایش میزان اورانیوم ۶۰ درصدی خود است، اما سرعت تولید این محصول را اندکی کاهش داده است.

به گزارش فارس، مدیر کل آژانس گفت: کمی کاهش [در سرعت تولید اورانیوم ۶۰ درصدی]مشاهد می‌شود. آن‌ها هنوز دارند به ذخایر خود اضافه می‌کنند، اما با سرعتی آهسته‌تر.